Tagalog Sermons

I have always loved the idea of commiting the self for full-time service to the Lord.
I have always loved the idea of commiting the self for full-time service to the Lord.

Click here to subscribe to my YouTube End Times Channel.

I really love the divine task of preaching. I am persuaded by Dr. Martin Lloyd Jones’ own words, “To me the work of preaching is the highest and greatest and the most glorious calling to which anyone can ever be called.”

Here you can find some of my most favorite sermons, which are of course in Tagalog language. This page gives the skeleton of each sermon, followed by a download link to get the whole sermon. If God shall give me some spare time, I am willing to translate them in English.

NEW! More Tagalog Sermons! Free End Times Prophecy Lessons and Timeline:

https://endtimesbibleprophecy.epizy.com

https://endtimesbibleprophecy908059317.wordpress.com/

YouTube End Times Channel

 

——————————————————–

2 Chronicles 7: 11-16

Proposition: Ang Tunay na Pagsisisi Lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos para sa Ating Buhay

P.Q.: Bakit ang Tunay na Pagsisisi Lamang ang Magpapanumbalik ng Pabor ng Diyos?

Intro: Ang Templo – ang Sentrong Lugar para sa Pagsamba ng Bansang Israel

I. Dahil Nilayon ng Banal na Diyos na Siya ay Dakilain sa Kanyang Templo (tl. 12).

II. Dahil Nilayon ng Diyos na Magdusa Tayo dahil sa Ating mga Pagkakasala (tl. 13).

III. Dahil Nilayon ng Diyos na ang Kabanalan Lamang ang Maging Susi para sa Kanyang Pagsama (tl. 14).

Conclusion: Ang pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay may kalakip na tunay na pagsisisi at ito ay susi para sa Kanyang pabor sa ating buhay. (tl. 15, 16).

Download the whole Tagalog sermon in Microsoft Word format.

————————————————————————————————–

Genesis 22: 1-18

Proposition: Ang Pagtatagumpay sa mga Pagsubok na Ibinibigay ng Diyos ay may Malaking Bahagi Upang Matanggap Natin ang mga Pagpapalang Inilaan sa Atin

P.Q.: Paano tayo pinagpapala ng tamang pagharap at pagtatagumpay sa mga pagsubok?

Intro: Ang bawat mananampalataya ay sinusubok ng Diyos.

Ang pagsubok ng Diyos kay Abraham (tl. 1, 2).

I. Ang Maunawaan na Mayroong Pagsubok na Kakaharapin ang Magtutulak sa Atin Upang Siyasatin at Ayusin ang Ating Buhay sa Harapan ng Diyos (tl. 3, 4).

II. Ang Tamang Pagharap sa Pagsubok ang Magkakaloob sa Atin ng Higit na Antas ng Pananampalataya Kaysa Rati (tl. 5-8).

III. Ang Pagtatagumpay sa Pagsubok ay Pagbubukas ng Sarili Upang may Kahandaang Tanggapin ang mga Pagpapala ng Diyos (tl. 9-18).

Conclusion: Ang Cristianong pamumuhay ay kinapapalooban ng patuloy na pagharap sa mga pagsubok at ang pagtatagumpay sa mga ito ay kailangan para sa ating espiritwal na paglago.

Download the whole Tagalog sermon in Microsoft Word format.

————————————————————————————————–

John 13: 1-17

Proposition: Ang Kristyanong Pag-ibig ay Lalong Higit na Dakila dahil Ito’y Kapahayagan ng Puso ni Cristo

P.Q.: Anu-ano ang mga Katangian ng Pag-ibig na Ipinakita ni Cristo na dapat Nating Tinataglay?

Intro: Ang Kristyanong Pag-ibig – Nararapat na Angat at Higit na Dakila

I. Ang Pag-ibig ay Nahahayag sa Pamamagitan ng Aktibong Paggawa (tl. 1-5).
II. Ang Pag-ibig ay Nagbubuklod sa Pamamagitan ng Pagpapatawad (tl. 6-11, cf. 36-38).
III. Ang Pag-ibig ay Nagsasakripisyo sa Pamamagitan ng Paglimot sa Sarili (tl. 12-14).
IV. Ang Pag-ibig ay Nagpapakababa/Nagpapakumbaba Upang Maglingkod (tl. 15, 16).

Conclusion: Ang maunlad at masayang Kristyanong Pamumuhay ay nagtataglay ng pag-ibig na tulad ng kay Cristo (tl. 17).

Download the whole Tagalog sermon in Microsoft Word format.

Visit End Times Bible Prophecy Website for more updated resources.

Subscribe to my End Times YouTube Channel.

20 thoughts on “Tagalog Sermons

  1. TAMA sapagkat ang buhay ay higit pa sa kung ano ang hinahanap at pinapangarap mo,sapagkat ang buhay ay kung ano ang pinaplano ng DIYOS para sayo

  2. Ptr. Francis I was very surprised and very blessed sa mga preaching mo na willing ka na idownload at damitin namin. i was downloading all your tagalog preaching and your mp3. Lalo pa akong na bless killala ko pla ang author nito. Parang layong layo na ng narating mo sa ministry. Bakasyon ka uli sa amin Ptr miss ka namin.!

  3. gustong gusto ko po basahin mga naka pdf na sermon ninyo pastor.. Purihin ang Diyos na ating Panginoong Hesus sa BUhay mo Pastor…nawa ay makatangap pa ako ng mga sermon mo pastor na naka pdf

  4. Good day to you p.o. Pastor.Nang mabasa ko mga preaching mo.Im bless at nauunawaan ko Mensahe ng Lord sa buhay.patuloy lang po Pastor..Sana mabasa ko mga latest Sermon mo Pastor para sa pagkaing spiritual life ko.To God be all the Glory.

  5. salamat po sa shering ng iyung lesson.pwede po ba na makahingi ng iba nyung lesson maganad po kz tagalog madaling unawain kaya po pwede po sana makahini ng lesson po

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s